EMR Ölçümü Nasıl yapılır?

EMR Ölçümü Nasıl yapılır?

ESTECH Mühendislik birçok bölgede EMR Ölçümü ve raporlanması hizmetlerini vermektedir. Firmamız Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) tarafından hazırlanan  ‘’Elektronik haberleşme cihazlarından kaynaklanan Elektromanyetik alan şiddetinin uluslar arası standartlara göre maruziyet limit değerlerinin belirlenmesi, kontrolü ve denetimi hakkında yönetmelik’’ için yetkili kuruluş olarak tanımlanmıştır. Bu yetki belgesi ile tüm TV-Radyo-Telsiz-GSM istasyonlarının yaydıkları alan şiddetini ölçme (EMR ölçümü) yeterliliğimiz belgelenmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen 100kHz-8GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarının Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçüm Yetki Belgesi kapsamında, ilgili frekans aralığında, Elektromanyetik Alan Şiddeti EMR ölçümleri yapılmakta ve raporlanmaktadır. Yapılan EMR ölçümü sonuçları yazılı bir belge halinde, ölçüm talebinde bulunan kurumlara gönderilmektir.

EMR ölçümü; RF (radyo frekansı) ve/veya ELF ( çok düşük frekans ) eğitimi almış uzman personellerimiz tarafından yapılmaktadır. EMR Ölçümlerimizde BTK tarafından kabul edilen geçerli kalibrasyon sertifikalı profesyonel EMR ölçüm cihazı kullanılmaktadır. Ölçümü yapılacak olan gsmbaz istasyonunun anten bakış açılarına en yakın yaşam alanına EMR cihazı ile gidilir.  EMR ölçümü 6 şar dakikalık periyotlar halinde yapılır ve elde edilen ölçüm verileri BTK (Bilgi teknoloji kurumu)’nun belirttiği limit değerleri ile kıyaslanarak yorumlanır. BTK için ortalama değer önemlidir. Bu 6 dakikalık standart ölçümün ortalama değeri not edilir ve BTK’ya raporlanır.

(100 kHz-8 GHz frekans bandında çalışan cihazlar için)

Bu gönderiyi paylaş